PM KV17 Så er den gal med borgmesterens regneark igen

Holbæks borgmesters excel ark udsat for faktatjek
Holbæks borgmesters excel ark udsat for faktatjek

Fortællingen om regnefejl og fake-news
Holbæks borgmesters excel ark udsat for faktatjek.

Så er den gal med Borgmester Søren Kjærsgaards regneark igen. Han husker den samlede befolkningstilvækst men “glemmer” et par meget dyre detaljer og fører således vælgerne bag lyset i den økonomiske debat.

Baggrund:
Debatten om den skrantende økonomi i Holbæk kommune er et hovedtema i den lokale valgkamp. Både til vælgermøder og gennem bla. de sociale medier. Venstre fastholder en kurs hvor de med et glat smil siger ”at her går det godt” I en Facebook tråd, hvor borgmesteren argumenterer for den økonomiske situation i Holbæk Kommune, siger han, at debatten er meget uden sammenhæng med den faktiske udvikling, og at vi oplever en kommune med stor befolkningstilvækst, 2000 nye tilflyttere, nye virksomheder og 640 nye arbejdspladser. Men kan det nu også passe? Det har Fritænkerne undersøgt.

Atter engang har Søren ikke nærlæst sit regneark
ifølge Danmarks Statistik har Holbæk Kommune ganske rigtig haft en befolkningstilvækst på 1977 fra 1. kvartal 2014 til 3. kvartal 2017. Og det er jo ca. 2000 tilflyttere. Men at bringe dette tal i spil uden at nærlæse hvem der er flyttet til kommunen, er vel at gøre regning uden vært, og det er vigtigt i en debat om økonomi, at vide hvad tallet dækker over. Netop når tallet bliver sat i spil på denne måde. Hvis tilflytterne står uden for arbejdsmarkedet er de ikke umiddelbart en økonomisk gevinst for kommunen. Hvis tilflytterne er over 65 må man gå ud fra at de fleste har valgt at gå på pension.

Fakta:
Ud af Sørens 2000 tilflyttere (fakta er 1977) kommer, ifølge Danmarks Statistik, 580 (*) fra ikke vestlige lande. Heraf er 362 fra Syrien og 141 fra Eritrea. Mon de i øvrigt selv har valgt at flytte til Holbæk kommune?

Ifølge Danmarks Statistik er samlet tilflytning på personer over 65 fra 2014 til 2016, 585 (**) nye Holbæk borgere. Befolkningstilvækst for 2017 er endnu ikke opgjort. Lad mig regne til Sørens fordel og sætte tallet til 160 borgere over 65. Således bliver den samlede befolkningstilvækst af borgere over 65 år 745.

Resterende tilflytning, inklusive børn, ender således på 652 nye Holbæk borgere og ikke de 2000 som Sørens regneark fortæller ham.

Hvis Søren Kjærsgaard vil argumentere for, at det er et kommunaløkonomisk sundhedstegn, at hoveddelen af tilflytningen er flygtninge og pensionister, og at dette er et vækstparameter pga. bloktilskud og udligninger, må han også mene, at det at tisse i bukserne for at holde varmen, er en god ide.

Et klart flertal af kommunerne svarer i en rundspørge fra Ritzau (2016), at de reelle udgifter til flygtningemodtagelsen er højere, end det grundbeløb de modtager fra staten. At seniorer over 65 er på vej væk fra arbejdsmarkedet er naturligt. At denne befolkningsgruppes sundhedstilstand generelt er ringere end yngres og betyder større udgifter til hospitalsindlæggelser, medicin, hjemmehjælp, plejehjem o.l. De senere år er de ældre sågar blevet kald en ”byrde” – Er det mon fordi mange kommuner ømmer sig over de udgifter, der er forbundet med at give en ordentlig ældrepleje?

Og at tallene ser ud som de gør, bør ikke aflede en debat om, hvorvidt vi ikke skal tage imod flygtninge – for selvfølgelig skal vi det. Eller om det er et problem, at mennesker over 65 bosætter sig på landet. Det er fint, det må de meget gerne. Jeg byder alle seniorer velkommen til en grøn retræte på landet i Holbæk kommune. Diskussionen er blot et spørgsmål om at bruge de rigtige fakta, når vi har en debat om økonomi og bosætningspolitik som grundlag for en kommunal økonomi. Så er det fake-news vi bliver præsenteret for – og det afsporer debatten.

Bagved debatten
Og der er en bagvedliggende debat. Det er en debat om, hvordan Søren bruger sine regneark, og om han fører borgerne bag lyset i den økonomiske snak. Hvis vi skal fakta-tjekke enhver udmelding der kommer fra vores lokale politikere, så er der noget riv ravende galt. Vi må kunne stole på det der bliver sagt og skrevet. Så når Søren Kjærsgaard i sin valgkamp bruger tallet 2000, er det lige så fejlagtigt, som hans beregning på Østre Skole her i lokalområdet, og hans timing i forhold til opførelse af den ny Sportsby. Spørgsmålet er om han bevidst vælger at føre borgerne bag lyset, eller han simpelthen ikke kan læse et regneark.

Det er fint at der er nye virksomheder og 640 nye arbejdspladser. Det er knap så fint, hvis arbejdskraften må komme fra vores nabokommuner, og skattepengene dermed lander i deres kasser. Fordi Holbæk Kommune har for dårlig en kernevelfærd til virkelig at kunne tiltrække tilflytning. I en nyligt opgjort analyse af borgernes oplevelse af den kommunale velfærd ligger Holbæk kommune på en 92. plads ud af 98 kommuner (***). Vores nabokommune Lejre indtager en 10. plads. Noget må vi således gøre forkert. Det kan ikke bare være fordi at vores borgere er inkarnerede brokkehoveder. Men vi kan ikke gøre noget bedre eller anderledes, hvis vi ikke har fakta på bordet. Hvis vi bliver udsat for fake-news, eller sminkede tal, kommer vi aldrig til at løfte os ud af en bundplacering og derhen, hvor folk rent faktisk flytter til kommunen på grund af den gode service og det gode ry.

*) Samlet tilflytning fra IKKE Nordamerikanske og europæiske lande samt Australien og New Zealand (kilde: Danmarks Statistik)
**) Samlet tilflytning over 65 år 2014 (171) 2015 (190) 2016 (224) 2017 (ikke opgjort) (kilde: Danmarks Statistik)
***) ”Markedsindsigt i de danske kommuners udvikling” udarbejdet af Exometric i 2017

Fritænkerne til valgmøde på Stestrup Skole

KV17 Valgmøde på Stestrup Skole
KV17 Valgmøde på Stestrup Skole

Så fik jeg min store ilddåb, på mit første valgmøde i Stestrup i går. Her er man, som så mange andre mindre byer i Holbæk Kommune, nervøse for hvor dybt sparekniven vil skære og om det kommer til at gå ud over deres lokale børnehus og skole.

Denne angst for om de ”kloge” byrådsmedlemmers sparekniv hiver tæppet væk under dit lokalsamfund, kender jeg alt for godt fra mit lokale samfund, på Orø. Som man vil kunne læse i Nordvestnyt i dag var alle byrådskandidater i panelet enig om at skole og børnehus skal bevares. De siddende byrådsmedlemmer, som har været med til at skabe denne uro i Stestrup, kunne dog ikke garantere, at borgernes ønske om en lokal skolebestyrelse kunne blive opfyldt. Det vil afhænge af en evaluering/rapport der p.t. er ved at blive udfærdiget. Altså ingen solid garanti til Stestrup om ordentlig medbestemmelse, for så vidt gælder deres lokale skole og børnehus. Det er simpelthen ikke godt nok.

Alle byrådskandidater var også enig om at et godt lokalt serviceniveau, som børneinstitutioner, er vitalt for de små lokalsamfund i Holbæk Kommune og vigtig for tilflytningen. Det var ren lykke og den store ja-hat på fra alle de siddende byrådsmedlemmer, der med deres prioriteringer og fyrtårnsprojekter har skabt denne utryghed i kommunen – jeg sad tilbage med samme nervøse følelse i maven og en følelse af at vi lige var blevet talt efter munden og der ikke var dybde i løfterne.

  • Stestrup fik intet tilsagn om at få en lokal bestyrelse for børnehuset og skolen.
  • Stestrup fik intet tilsagn om en lokal pedel.
  • Stestrup fik intet tilsagn om hvornår, den meget tiltrængte, renovering af skolen bliver udført.

Lokallistens spidskandidat Signe Agerholm siger at hun vil lokalsamfundet, men jeg tror i høj grad det er lokalsamfundets frivillighed hun vil – det var hendes akutløsning på manglende pedel og reparationer på bygninger – at forældrene selv skal gå i gang og hvis de blev bremset af bureaukratiet, skal de bare henvende sig til hende.

På debatten omkring vigtighed af tilflytning for skoler og børneinstitutioner, sagde Borgmester Søren Kjærsgaard (V) – og hold nu fast – Hvis borgerne bare vil tale mere positivt om kommunen, så vil vi få flere tilflyttere og dermed flere skattekroner i kassen.
Jeg kan godt forstå, at Søren er meget ked af den seneste tilfredshedsundersøgelse, hvor Holbæk Kommune kom ind helt i bunden, men ligefrem at opfordre kommunens borgere til at lyve om deres dagligdag, er næsten tragikomisk.

Karen Thestrup Clausen, spidskandidat for Enhedslisten sagde. at alle skoler med 50 elever skal garanteres eksistens. Men som Lars Roost Dinesen (A) tørt konstaterede i en sidebemærkning til mig – der røg Orø Skole.

Fik Stestrups borgere hvad de kom efter – tryghed omkring deres skole og børneinstitution samt medbestemmelse – det håber jeg, men hvis de sad tilbage med samme følelse som jeg, at være blevet talt efter munden i 2 timer, så er trygheden næppe meget større!

Jeg håber, at de kommende valgmøder vil bringe mere selverkendelse og større ansvarstagen fra de siddende byrådsmedlemmer. Vi kan ikke ændre noget i Holbæk kommune hvis byrådsmedlemmerne ikke tager deres ansvar for et kuldsejlet projekt. Det er igennem denne selverkendelse, at vi kan skabe vigtige forandringer for kommunes borgere, med et bredt flertal i byrådet.