PM KV17 Så er den gal med borgmesterens regneark igen

Holbæks borgmesters excel ark udsat for faktatjek
Holbæks borgmesters excel ark udsat for faktatjek

Fortællingen om regnefejl og fake-news
Holbæks borgmesters excel ark udsat for faktatjek.

Så er den gal med Borgmester Søren Kjærsgaards regneark igen. Han husker den samlede befolkningstilvækst men “glemmer” et par meget dyre detaljer og fører således vælgerne bag lyset i den økonomiske debat.

Baggrund:
Debatten om den skrantende økonomi i Holbæk kommune er et hovedtema i den lokale valgkamp. Både til vælgermøder og gennem bla. de sociale medier. Venstre fastholder en kurs hvor de med et glat smil siger ”at her går det godt” I en Facebook tråd, hvor borgmesteren argumenterer for den økonomiske situation i Holbæk Kommune, siger han, at debatten er meget uden sammenhæng med den faktiske udvikling, og at vi oplever en kommune med stor befolkningstilvækst, 2000 nye tilflyttere, nye virksomheder og 640 nye arbejdspladser. Men kan det nu også passe? Det har Fritænkerne undersøgt.

Atter engang har Søren ikke nærlæst sit regneark
ifølge Danmarks Statistik har Holbæk Kommune ganske rigtig haft en befolkningstilvækst på 1977 fra 1. kvartal 2014 til 3. kvartal 2017. Og det er jo ca. 2000 tilflyttere. Men at bringe dette tal i spil uden at nærlæse hvem der er flyttet til kommunen, er vel at gøre regning uden vært, og det er vigtigt i en debat om økonomi, at vide hvad tallet dækker over. Netop når tallet bliver sat i spil på denne måde. Hvis tilflytterne står uden for arbejdsmarkedet er de ikke umiddelbart en økonomisk gevinst for kommunen. Hvis tilflytterne er over 65 må man gå ud fra at de fleste har valgt at gå på pension.

Fakta:
Ud af Sørens 2000 tilflyttere (fakta er 1977) kommer, ifølge Danmarks Statistik, 580 (*) fra ikke vestlige lande. Heraf er 362 fra Syrien og 141 fra Eritrea. Mon de i øvrigt selv har valgt at flytte til Holbæk kommune?

Ifølge Danmarks Statistik er samlet tilflytning på personer over 65 fra 2014 til 2016, 585 (**) nye Holbæk borgere. Befolkningstilvækst for 2017 er endnu ikke opgjort. Lad mig regne til Sørens fordel og sætte tallet til 160 borgere over 65. Således bliver den samlede befolkningstilvækst af borgere over 65 år 745.

Resterende tilflytning, inklusive børn, ender således på 652 nye Holbæk borgere og ikke de 2000 som Sørens regneark fortæller ham.

Hvis Søren Kjærsgaard vil argumentere for, at det er et kommunaløkonomisk sundhedstegn, at hoveddelen af tilflytningen er flygtninge og pensionister, og at dette er et vækstparameter pga. bloktilskud og udligninger, må han også mene, at det at tisse i bukserne for at holde varmen, er en god ide.

Et klart flertal af kommunerne svarer i en rundspørge fra Ritzau (2016), at de reelle udgifter til flygtningemodtagelsen er højere, end det grundbeløb de modtager fra staten. At seniorer over 65 er på vej væk fra arbejdsmarkedet er naturligt. At denne befolkningsgruppes sundhedstilstand generelt er ringere end yngres og betyder større udgifter til hospitalsindlæggelser, medicin, hjemmehjælp, plejehjem o.l. De senere år er de ældre sågar blevet kald en ”byrde” – Er det mon fordi mange kommuner ømmer sig over de udgifter, der er forbundet med at give en ordentlig ældrepleje?

Og at tallene ser ud som de gør, bør ikke aflede en debat om, hvorvidt vi ikke skal tage imod flygtninge – for selvfølgelig skal vi det. Eller om det er et problem, at mennesker over 65 bosætter sig på landet. Det er fint, det må de meget gerne. Jeg byder alle seniorer velkommen til en grøn retræte på landet i Holbæk kommune. Diskussionen er blot et spørgsmål om at bruge de rigtige fakta, når vi har en debat om økonomi og bosætningspolitik som grundlag for en kommunal økonomi. Så er det fake-news vi bliver præsenteret for – og det afsporer debatten.

Bagved debatten
Og der er en bagvedliggende debat. Det er en debat om, hvordan Søren bruger sine regneark, og om han fører borgerne bag lyset i den økonomiske snak. Hvis vi skal fakta-tjekke enhver udmelding der kommer fra vores lokale politikere, så er der noget riv ravende galt. Vi må kunne stole på det der bliver sagt og skrevet. Så når Søren Kjærsgaard i sin valgkamp bruger tallet 2000, er det lige så fejlagtigt, som hans beregning på Østre Skole her i lokalområdet, og hans timing i forhold til opførelse af den ny Sportsby. Spørgsmålet er om han bevidst vælger at føre borgerne bag lyset, eller han simpelthen ikke kan læse et regneark.

Det er fint at der er nye virksomheder og 640 nye arbejdspladser. Det er knap så fint, hvis arbejdskraften må komme fra vores nabokommuner, og skattepengene dermed lander i deres kasser. Fordi Holbæk Kommune har for dårlig en kernevelfærd til virkelig at kunne tiltrække tilflytning. I en nyligt opgjort analyse af borgernes oplevelse af den kommunale velfærd ligger Holbæk kommune på en 92. plads ud af 98 kommuner (***). Vores nabokommune Lejre indtager en 10. plads. Noget må vi således gøre forkert. Det kan ikke bare være fordi at vores borgere er inkarnerede brokkehoveder. Men vi kan ikke gøre noget bedre eller anderledes, hvis vi ikke har fakta på bordet. Hvis vi bliver udsat for fake-news, eller sminkede tal, kommer vi aldrig til at løfte os ud af en bundplacering og derhen, hvor folk rent faktisk flytter til kommunen på grund af den gode service og det gode ry.

*) Samlet tilflytning fra IKKE Nordamerikanske og europæiske lande samt Australien og New Zealand (kilde: Danmarks Statistik)
**) Samlet tilflytning over 65 år 2014 (171) 2015 (190) 2016 (224) 2017 (ikke opgjort) (kilde: Danmarks Statistik)
***) ”Markedsindsigt i de danske kommuners udvikling” udarbejdet af Exometric i 2017

PM KV17 Holbæk – Fritænkerne(T) vil bytte mursten for nærvær

Borgernes skattepenge bruges på smarte fyrtårnsprojekter, som Holbæk Sportsby, men bag kulissen er der pilråddent!
Borgernes skattepenge bruges på smarte fyrtårnsprojekter, som Holbæk Sportsby, men bag kulissen er der pilråddent!

Pressemeddelelse fredag den 13. oktober 2017

Holbæk Kommune er drevet af en kommunalbestyrelse som tillader, at borgmesteren igangsætter det ene flotte bygningsprojekt efter det andet, samtidig med at der spares og fyres i den nære service på vore skoler, børnehaver, plejehjem m.m. Borgernes skattepenge bruges på smarte fyrtårnsprojekter, men bag kulissen er der pilråddent, her lider borgerne under byggeborgmesterens sparekniv. Det mener Simon Drost stifteren af Fritænkerne og han håber at blive valgt ind ved det kommende kommunalvalg, så tingene kan vendes på hovedet.

”Man bygger ikke velfærd med mursten. Man kan ikke få et kram af en mursten. En mursten kan ikke lære dig at læse. En mursten sikrer dig ikke at du får doseret din pilleæske, så du ikke bliver fejlmedicineret. Sådan kunne jeg blive ved,” siger Simon Drost og fortsætter ”Byrådet har sikkert haft fine intentioner, men virkeligheden er, at kommunen er på vej under administration, samtidig med at der bygges alle vegne. At skolelærere kan bruge 3 år på at søge om at få bevilget 10 bøger, samtidig med at der er en Sportsby på vej. Som borger får jeg hele tiden at vide, at det kan jeg ikke sammenligne, for det kommer fra forskellige kasser. Men der er jo kun én kasse. Den kasse hvor du og jeg betaler vores skat til. Den kasse som skal sørge for at der er sammenhæng i vores nære liv. Den kasse vi hele tiden får at vide er tom.”

Politisk hjemløshed skabte Fritænkerne
Simon har boet i Holbæk kommune i 10 år, med en enkelt kort afstikker til Hovedstaden, både en del år i Holbæk by og nu de sidste 4 år på Orø. Efter mange års søgen efter et parti der sætter de nære værdier højere end fyrtårnsprojekter med smarte navne og meget dyre budgetter og en søgen efter en repræsentant i byrådet der tør tale alle borgernes sag – også de ca. 42.800 der bor i en af kommunens mindre byer eller helt ude på landet eller på en ø – valgte han til sidst selv, at stille op på egen liste.

”Lige nu er der blot opstillet mig på Liste T – Fritænkerne, men jeg er ikke alene. Jeg har en kreds af mennesker omkring mig som støtter op om at skabe en forandring, og jeg stiller mig gerne til rådighed for en bedre velfærd i kommunen. Mit og vores håb er at dette blot er begyndelsen, men at når vi har bidt os fast, så kan der til valget i 2021 komme langt flere kandidater på listen. Man skal jo starte et sted.”

Hvorfor er Fritænkerne ikke i valgforbund?
”Det er egentligt meget simpelt. Fritænkerne er tværpolitiske og pragmatiske og ønsker ikke at blive forlovet med det ene eller det andet parti. Fritænkerne hænger ikke deres hat på en ideologisk knagerække sammen med de andre hattedamer. Det betyder dog ikke at jeg ikke vil indgå samarbejde med de andre partier og jeg håber da inderligt at min stemme i kommunalbestyrelsen kan være tungen på vægtskålen i vigtige sager – så vi igen kommer til arbejde for dig og mig – og ikke vilde luftkasteller.” slutter Simon Drost

Som et led i valgkampagnen har Fritænkerne netop lanceret hjemmeside og Facebook profil.

Pressekontakt
Simon Drost
Byrådskandidat for Fritænkerne:
KV2017 Holbæk – Liste T
——————————————–
Mobil: + 45 24 20 56 73
——————————————–
E-mail: simon@fritaenkerne.dk
Web: www.fritaenkerne.dk
Facebook: www.facebook.com/fritaenkerne