Borger ønsker svar på Fritænkernes plan på børne- og ungeområdet samt finansieringen

Simon Drost - Fritænkerne (T)
Simon Drost – Fritænkerne (T)

Peter Faurholdt har på Fritænkernes Facebook side (https://www.facebook.com/fritaenkerne/), stillet følgende spørgsmål.

Jeg har søgt på din hjemmeside, men kan simpelthen ikke finde ud af hvad du egentlig vil. Der er overskrifter nok, men ikke et ord om hvordan du vil nå dine mål og financiere dem. 2 spørgsmål
1. Hvad vil du på skoleområdet?
2. Hvad vil du gøre for børn og unge i Kommunen?
Hvordan vil du nå de mål?

Det er alle vigtige spørgsmål og derfor har jeg valgt at svarer her på siden så alle kan se svarene.

Kommunernes hovedindtægt kommer fra skatteborgere på arbejdsmarkedet. Nå jeg siger velfærd før mursten, så er det for det et sundt menneskeligt syn og en økonomisk sund prioritering.

Så jeg vil egentligt starte med dit andet spørgsmål først og lad mig starte med at kridte banen op for de udfordringer der venter det nye byråd. Budgettet for 2018 er vedtaget af det siddende byråd, så det bliver vores fornemste opgave at få mest ud af de kroner, der er bevilliget til hvert enkelt område. Det nye byråd kan flytte lidt rundt på visse ting, men der er ikke meget at rute med.

Den eneste måde at få mere ud af den afsatte økonomi for næste år, er ved at vi får øjnene op fra regnearkene og komme i direkte dialog med de enkelte servicetilbud i kommunen. Med andre ord få fingrene i mullen og inddrage eksempelvis skolelærerne i hvordan budgettet bedst bruges. Udfordringerne er på skoleområdet forskelligt fra skole til skole og vi kan ikke skære alle over en kam og tro det er en god plan – slut med projektmageriet og alle dets flotte navne – nu er det tid til handling!

Der er helt klart noget riv ravende galt med den meget bureaukratiske administration der er blevet opbygget i kommunen, og det skal der kigges på, og laves mange optimeringer der forkorter tiden fra beslutning til handling. De penge vi kan spare her skal ud og virke i velfærden hos børn, unge, ældre, fysisk og psykisk handicappede m.m.

På dit spørgsmål om skoleområdet, så er jeg glad for at jeg ikke har børn i den umenneskelige fabrik skolereformen har efterladt og jeg er virkelig skuffet over de partier der gik med til så vanvittigt et projekt, hverken børn, lærere eller forældre kan være tjent med. Visse kommuner i landet er gået i mod de lange skoledage og det vil jeg kæmpe for at Holbæk Kommune også vil tillade for i udskolingen. Jeg tvivler dog på at jeg kan hente mange stemmer hos Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre i byrådet – Jeg kan kun love dig at jeg vil kæmpe og jeg vil bringe det op, igen og igen, til vi får en ændring. Jeg kan også love dig at når jeg får mulighed for at sætte mit fingeraftryk på budgettet (2019), så vil jeg kæmpe benhårdt for større budgetter til børne og ungeområdet, en af mine helt store kæpheste. Der skal tilføres flere penge og vi skal være bedre til, at få mest ud af de penge vi tilfører.

Jeg syntes det er skammeligt og på sigt meget bekosteligt at vi forsømmer disse områder som vi gør i dag. Og det var en af de store grunde til jeg valgte at blande mig i debatten og stille op. Jeg vil i øvrigt opfordre dig til at læse: Unge overlades til gadehjørnet i Holbæk Kommune. I indlægget der får du et kig ind i mine tanker på dette område.

Så tilbage til dit første spørgsmål, hvordan finansieres det?
En kommune finansieres primært af skatteborgere og dem skal vi kunne tillokke, også med bosætning i kommunens mindre byer, på landet eller på en ø. De mest værdifulde tilflyttere er en familie, hvor både mor og far har fast arbejde. De fleste familier kigger nøje på hvad kommunen kan tilbyde på børne- og ungeområdet, dvs. institutioner, skoler, ungdomsklubber, sportstilbud, inden de sætter underskriften på leje- eller købskontrakten. At Holbæk, også her, har så dårligt et serviceniveau gør, at mulige nye borgere fravælger kommunen Det er derfor essentielt, at der bliver optimeret og tilført flere midler til disse områder for at vi kan vækste og styrke den kommunale økonomi, så det nytter ikke noget at vi svinger sparekniven over de nære tilbud. Vi kan og må ikke lukke flere skoler i kommunen. Der er allerede lukket for mange og det svækker samfundene rundt om i kommunen. Mindre skole i kommunen skal have egen skolebestyrelse for at have nær indflydelse.

Leflen for erhvervslivet på bekostning af ordentlig service til borgerne er vejen til afgrunden. Det er fint at der er nye virksomheder og nye arbejdspladser. Det er knap så fint, hvis arbejdskraften må komme fra vores nabokommuner, og skattepengene dermed lander i deres kasser, fordi Holbæk Kommune har for dårlig en kernevelfærd til virkelig at kunne tiltrække tilflytning.

Der skal vendes op og ned på prioriteringerne. Vi skal styrke serviceniveauet for at tiltrække tilflytning. Det giver skattekroner i kassen, og købekraft i nærområdet. Så kommer erhvervslivet også. I en tilfredshedsundersøgelse fra september over, hvordan borgerne har det med kommunen, ligger Holbæk Kommune på en 92. plads. Nabokommunen Lejre ligger på en 10. plads. Vi skal investere i os selv, også udenfor Holbæk by, i dygtige medarbejdere, i et godt fritidsliv, i livlige børnehaver og skoler, i det gode seniorliv osv. Ud med hule fyrtårnsprojekter, og ind med en langt mere tilfredsstillende borgerservice.

Lad mig slutligt droppe valgflæsket og populismen
Det Venstre styrede byråd har efterladt kommunen på fallittens rand og kommunen er i knæ. Hvis jeg i min tid i byrådet ikke kan finde økonomi nok i en bedre administration, lettere forretningsgange og generelt bedre udnyttelse af borgernes penge, så bliver vi desværre nød til at beholde skattehævelsen der kommer fra 2018 i nogle år og hvis dette er endnu en fejludregning fra det siddende byråds side endda hæve den endnu et nyk for at komme ud af den økonomiske rodebutik byrådet har efterladt os i.

Den øgede skat skal IKKE gå til fyrtårnsprojekter i kommunen, men ene og alene til værdig velfærd og genopretning af et forsømt børne og ungeområde – Det vil betale sig 10 fold.