Borger ønsker svar på Fritænkernes plan på børne- og ungeområdet samt finansieringen

Simon Drost - Fritænkerne (T)
Simon Drost – Fritænkerne (T)

Peter Faurholdt har på Fritænkernes Facebook side (https://www.facebook.com/fritaenkerne/), stillet følgende spørgsmål.

Jeg har søgt på din hjemmeside, men kan simpelthen ikke finde ud af hvad du egentlig vil. Der er overskrifter nok, men ikke et ord om hvordan du vil nå dine mål og financiere dem. 2 spørgsmål
1. Hvad vil du på skoleområdet?
2. Hvad vil du gøre for børn og unge i Kommunen?
Hvordan vil du nå de mål?

Det er alle vigtige spørgsmål og derfor har jeg valgt at svarer her på siden så alle kan se svarene.

Kommunernes hovedindtægt kommer fra skatteborgere på arbejdsmarkedet. Nå jeg siger velfærd før mursten, så er det for det et sundt menneskeligt syn og en økonomisk sund prioritering.

Så jeg vil egentligt starte med dit andet spørgsmål først og lad mig starte med at kridte banen op for de udfordringer der venter det nye byråd. Budgettet for 2018 er vedtaget af det siddende byråd, så det bliver vores fornemste opgave at få mest ud af de kroner, der er bevilliget til hvert enkelt område. Det nye byråd kan flytte lidt rundt på visse ting, men der er ikke meget at rute med.

Den eneste måde at få mere ud af den afsatte økonomi for næste år, er ved at vi får øjnene op fra regnearkene og komme i direkte dialog med de enkelte servicetilbud i kommunen. Med andre ord få fingrene i mullen og inddrage eksempelvis skolelærerne i hvordan budgettet bedst bruges. Udfordringerne er på skoleområdet forskelligt fra skole til skole og vi kan ikke skære alle over en kam og tro det er en god plan – slut med projektmageriet og alle dets flotte navne – nu er det tid til handling!

Der er helt klart noget riv ravende galt med den meget bureaukratiske administration der er blevet opbygget i kommunen, og det skal der kigges på, og laves mange optimeringer der forkorter tiden fra beslutning til handling. De penge vi kan spare her skal ud og virke i velfærden hos børn, unge, ældre, fysisk og psykisk handicappede m.m.

På dit spørgsmål om skoleområdet, så er jeg glad for at jeg ikke har børn i den umenneskelige fabrik skolereformen har efterladt og jeg er virkelig skuffet over de partier der gik med til så vanvittigt et projekt, hverken børn, lærere eller forældre kan være tjent med. Visse kommuner i landet er gået i mod de lange skoledage og det vil jeg kæmpe for at Holbæk Kommune også vil tillade for i udskolingen. Jeg tvivler dog på at jeg kan hente mange stemmer hos Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre i byrådet – Jeg kan kun love dig at jeg vil kæmpe og jeg vil bringe det op, igen og igen, til vi får en ændring. Jeg kan også love dig at når jeg får mulighed for at sætte mit fingeraftryk på budgettet (2019), så vil jeg kæmpe benhårdt for større budgetter til børne og ungeområdet, en af mine helt store kæpheste. Der skal tilføres flere penge og vi skal være bedre til, at få mest ud af de penge vi tilfører.

Jeg syntes det er skammeligt og på sigt meget bekosteligt at vi forsømmer disse områder som vi gør i dag. Og det var en af de store grunde til jeg valgte at blande mig i debatten og stille op. Jeg vil i øvrigt opfordre dig til at læse: Unge overlades til gadehjørnet i Holbæk Kommune. I indlægget der får du et kig ind i mine tanker på dette område.

Så tilbage til dit første spørgsmål, hvordan finansieres det?
En kommune finansieres primært af skatteborgere og dem skal vi kunne tillokke, også med bosætning i kommunens mindre byer, på landet eller på en ø. De mest værdifulde tilflyttere er en familie, hvor både mor og far har fast arbejde. De fleste familier kigger nøje på hvad kommunen kan tilbyde på børne- og ungeområdet, dvs. institutioner, skoler, ungdomsklubber, sportstilbud, inden de sætter underskriften på leje- eller købskontrakten. At Holbæk, også her, har så dårligt et serviceniveau gør, at mulige nye borgere fravælger kommunen Det er derfor essentielt, at der bliver optimeret og tilført flere midler til disse områder for at vi kan vækste og styrke den kommunale økonomi, så det nytter ikke noget at vi svinger sparekniven over de nære tilbud. Vi kan og må ikke lukke flere skoler i kommunen. Der er allerede lukket for mange og det svækker samfundene rundt om i kommunen. Mindre skole i kommunen skal have egen skolebestyrelse for at have nær indflydelse.

Leflen for erhvervslivet på bekostning af ordentlig service til borgerne er vejen til afgrunden. Det er fint at der er nye virksomheder og nye arbejdspladser. Det er knap så fint, hvis arbejdskraften må komme fra vores nabokommuner, og skattepengene dermed lander i deres kasser, fordi Holbæk Kommune har for dårlig en kernevelfærd til virkelig at kunne tiltrække tilflytning.

Der skal vendes op og ned på prioriteringerne. Vi skal styrke serviceniveauet for at tiltrække tilflytning. Det giver skattekroner i kassen, og købekraft i nærområdet. Så kommer erhvervslivet også. I en tilfredshedsundersøgelse fra september over, hvordan borgerne har det med kommunen, ligger Holbæk Kommune på en 92. plads. Nabokommunen Lejre ligger på en 10. plads. Vi skal investere i os selv, også udenfor Holbæk by, i dygtige medarbejdere, i et godt fritidsliv, i livlige børnehaver og skoler, i det gode seniorliv osv. Ud med hule fyrtårnsprojekter, og ind med en langt mere tilfredsstillende borgerservice.

Lad mig slutligt droppe valgflæsket og populismen
Det Venstre styrede byråd har efterladt kommunen på fallittens rand og kommunen er i knæ. Hvis jeg i min tid i byrådet ikke kan finde økonomi nok i en bedre administration, lettere forretningsgange og generelt bedre udnyttelse af borgernes penge, så bliver vi desværre nød til at beholde skattehævelsen der kommer fra 2018 i nogle år og hvis dette er endnu en fejludregning fra det siddende byråds side endda hæve den endnu et nyk for at komme ud af den økonomiske rodebutik byrådet har efterladt os i.

Den øgede skat skal IKKE gå til fyrtårnsprojekter i kommunen, men ene og alene til værdig velfærd og genopretning af et forsømt børne og ungeområde – Det vil betale sig 10 fold.

Fritænkerne til valgmøde på Stestrup Skole

KV17 Valgmøde på Stestrup Skole
KV17 Valgmøde på Stestrup Skole

Så fik jeg min store ilddåb, på mit første valgmøde i Stestrup i går. Her er man, som så mange andre mindre byer i Holbæk Kommune, nervøse for hvor dybt sparekniven vil skære og om det kommer til at gå ud over deres lokale børnehus og skole.

Denne angst for om de ”kloge” byrådsmedlemmers sparekniv hiver tæppet væk under dit lokalsamfund, kender jeg alt for godt fra mit lokale samfund, på Orø. Som man vil kunne læse i Nordvestnyt i dag var alle byrådskandidater i panelet enig om at skole og børnehus skal bevares. De siddende byrådsmedlemmer, som har været med til at skabe denne uro i Stestrup, kunne dog ikke garantere, at borgernes ønske om en lokal skolebestyrelse kunne blive opfyldt. Det vil afhænge af en evaluering/rapport der p.t. er ved at blive udfærdiget. Altså ingen solid garanti til Stestrup om ordentlig medbestemmelse, for så vidt gælder deres lokale skole og børnehus. Det er simpelthen ikke godt nok.

Alle byrådskandidater var også enig om at et godt lokalt serviceniveau, som børneinstitutioner, er vitalt for de små lokalsamfund i Holbæk Kommune og vigtig for tilflytningen. Det var ren lykke og den store ja-hat på fra alle de siddende byrådsmedlemmer, der med deres prioriteringer og fyrtårnsprojekter har skabt denne utryghed i kommunen – jeg sad tilbage med samme nervøse følelse i maven og en følelse af at vi lige var blevet talt efter munden og der ikke var dybde i løfterne.

  • Stestrup fik intet tilsagn om at få en lokal bestyrelse for børnehuset og skolen.
  • Stestrup fik intet tilsagn om en lokal pedel.
  • Stestrup fik intet tilsagn om hvornår, den meget tiltrængte, renovering af skolen bliver udført.

Lokallistens spidskandidat Signe Agerholm siger at hun vil lokalsamfundet, men jeg tror i høj grad det er lokalsamfundets frivillighed hun vil – det var hendes akutløsning på manglende pedel og reparationer på bygninger – at forældrene selv skal gå i gang og hvis de blev bremset af bureaukratiet, skal de bare henvende sig til hende.

På debatten omkring vigtighed af tilflytning for skoler og børneinstitutioner, sagde Borgmester Søren Kjærsgaard (V) – og hold nu fast – Hvis borgerne bare vil tale mere positivt om kommunen, så vil vi få flere tilflyttere og dermed flere skattekroner i kassen.
Jeg kan godt forstå, at Søren er meget ked af den seneste tilfredshedsundersøgelse, hvor Holbæk Kommune kom ind helt i bunden, men ligefrem at opfordre kommunens borgere til at lyve om deres dagligdag, er næsten tragikomisk.

Karen Thestrup Clausen, spidskandidat for Enhedslisten sagde. at alle skoler med 50 elever skal garanteres eksistens. Men som Lars Roost Dinesen (A) tørt konstaterede i en sidebemærkning til mig – der røg Orø Skole.

Fik Stestrups borgere hvad de kom efter – tryghed omkring deres skole og børneinstitution samt medbestemmelse – det håber jeg, men hvis de sad tilbage med samme følelse som jeg, at være blevet talt efter munden i 2 timer, så er trygheden næppe meget større!

Jeg håber, at de kommende valgmøder vil bringe mere selverkendelse og større ansvarstagen fra de siddende byrådsmedlemmer. Vi kan ikke ændre noget i Holbæk kommune hvis byrådsmedlemmerne ikke tager deres ansvar for et kuldsejlet projekt. Det er igennem denne selverkendelse, at vi kan skabe vigtige forandringer for kommunes borgere, med et bredt flertal i byrådet.