Unge overlades til gadehjørnet i Holbæk Kommune

De unge er i dag i højere grad overladt til ”gadehjørnet”, end for bare nogle få år siden, og her står misbrug og bander klar som de nye rollemodeller
De unge er i dag i højere grad overladt til ”gadehjørnet”, end for bare nogle få år siden, og her står misbrug og bander klar som de nye rollemodeller

I Holbæk er der først tid til de unge, når de er kommet på kant med systemet. Eller hvordan skal det ellers tolkes, at kommunen gennem de senere år har valgt at spare på fritids- og ungdomsklubber, og valgt at satse næsten ensidigt på SSP indsatsen*.

Der er rigtig mange dedikerede lærere, pædagoger og sociale medarbejdere i denne kommune. Mennesker, der alle har hjertet på rette sted. Hvor de før havde tæt kontakt med de unge via de lokale fritids- og ungdomsklubber, og på grund af denne kontakt var sunde rollemodeller, og personer de unge havde tillid til, er de unge i dag næsten fuldkommen overladt til sig selv i deres fritid.

Hvor de unge for ikke så mange år siden, brugte deres eftermiddage og aftener i klubben, er de nu overladt til sig selv. De sad f.eks. i klubben og spillede på computer, sammen med andre unge, hvor de nu sidder hjemme på deres værelse, og spiller på computer med andre unge på nettet. Forskellen gør en forskel.

Hvor de unge før havde et tilhørsforhold til den lokale klub, hvor der var pædagoger der kendte nærmiljøet og de fælder, der måtte være i dette, må mange unge i Holbæk Kommune i dag stå på egne ben – eller simpelthen falde – hvis problemerne er for store.

Man kan i denne debat ikke tilsidesætte, at sportsklubberne i høj grad er en vigtig kontakt, og gode rollemodeller for de unge. Vi kan dog ikke alene overlade dette store ansvar til disse klubbers frivillighed, og klubberne får desværre sjældent kontakt med de unge, der er mest udsatte.

De unge er i dag i højere grad overladt til ”gadehjørnet”, end for bare nogle få år siden, og her står misbrug og bander klar som de nye rollemodeller.

I skolerne uddannede man lærere til AKT-vejledere. (Adfærd, Kontakt og Trivsel) disse lærere havde særligt øje på elever, som kunne lande i vanskeligheder. Disse lærere er sparet væk. Eller, der afsættes ikke tid til dette arbejde, da alle timer skal bruges til fagfaglig undervisning.

I Fritænkerne tror vi på, at forebyggelse er billigere og sundere end efterbehandling. Vi vil kæmpe for at den lokale indsats på ungeområdet genetableres, så vi igen får kontakt med kommunens unge. Vidner til de unges historie, liv og mangler. Gode rollemodeller, der kan hjælpe, inden problemerne vokser de unge over hovederne.

”It takes a village to raise a child”

(*)SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) er et koordinerende bindeled mellem skole, social myndighed og politi og tilbyder individorienterede indsatser, specifikke indsatser samt generel forebyggelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *